ﺑﻪ ﻣــــﻦ ﻗـــﻮﻝ ﺑــﺪﻩ . . .

ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣـــﯽ ﺳـــــﺎﻝ ﻫﺎﯾـــﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗـــﯽ ﻣﺎﻧــﺪﻩ          

ﺗـــﺎ ﺍﺑــــــﺪ . . .

ﻣﻮﺍﻇــــﺐ ﺧـــﻮﺩﺕ ﺑﺎﺷــــﯽ

ﺩﯾﮕـــــﺮ ﻧﯿﺴﺘــــﻢ ﮐـــﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭے ﮐــــﻨﻢ . . .          

ميـــــروم. . . .

ﻧـــﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻭﺳﺘــــﺖ ﻧﺪﺍﺷـــﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻢ . . .

نـــه. . . .

ﺑﯿــــﻦ ﺧﻮﺩﻣــــاﻥ ﺑمــــاند. . .

از اضافـــــی ﺑـــﻮﺩﻥ خستـــه ام..

من چــــه ســـاده ام! كــــه گـــــمان ميكــــردم اگــــرنباشــــم دلـــے برایـــــم تنگـــــ مـــيشود..   

 امــا حقيــــقت اين اســـتــــ که...

 اگـــــرنباشــــم ، فقــــط نيستــــم... هميــــن...❥

+ تاريخ 93/11/07ساعت نويسنده امــیـر |

آدم عاشق باشد


و نتواند به کسی بگوید ..


غم انگیز نیست ؟!

 

+ تاريخ 93/11/03ساعت نويسنده امــیـر |

من همیشه


چیزهایی را آرزو می کنم


که در آخر من را خواهند کشت!

 

+ تاريخ 93/11/01ساعت نويسنده امــیـر |

بُگــذٰارْ بـــــِــــــــرَوَدْ...
هَمْسَـــــــفَرِ "رٰاهِ" مَن کــــِــــــه نَشــُـــــدْ!!!
دَرْبِــــــــــدَرِ "آهِ" مـَـــنْ کـِـــه میشَــــوَدْ...
و هَـم بَـستَر دیـگَـران...

+ تاريخ 93/10/17ساعت نويسنده امــیـر |

ایرادی ندارد...

این شبهاکه من توراآه میکشم

تودرآغوش دیگری نفس عمیق بکش تادیوانه ترش کنی..

+ تاريخ 93/10/17ساعت نويسنده امــیـر |

گفته بودم بعد از تو می میرم
اما هنوز زنده ام.
مرا ببخش...
اما سیگارهایم قاتلان خوبی نبودند.

برای کُشتن ام
خودت دست به کار شو!
بیا و دوباره ترکم کن
آری...
این بار حتما خواهم مُرد..

+ تاريخ 93/10/17ساعت نويسنده امــیـر |

پیکی به پیکم میزنی

واینگونه وسوسه میشوم باز باتو هم پیک شوم

+ تاريخ 93/10/17ساعت نويسنده امــیـر |

زمستان هم آمد اما باران نیامد ؛ شاید آسمان به معشوقش رسیده است

و دیگر دلش نمیخواهد گریه کند .

+ تاريخ 93/10/17ساعت نويسنده امــیـر |

همبستر زیاد است......
ایا در این دنیا همنفسی هم هست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

+ تاريخ 93/10/17ساعت نويسنده امــیـر |

 

شایـــد تنــــهـــا کســـــی نیستم کـــه دوستــــت دارم امـــــــا کــــســـی هستم کـــه تـــنـــهـــا تـــــــــــو را دوســـت دارم

+ تاريخ 93/10/17ساعت نويسنده امــیـر |

دوست دارم کنج تاریک یک کافه بنشینم

و تو در میز مجاورم باشی .

و من تو را ببینم و تو مرا نبینی.

از همان کنج تاریک زل بزنم به چشمهات

و سیگارم و با برق چشمهات روشن کنم.

اجازه هست؟؟

+ تاريخ 93/10/17ساعت نويسنده امــیـر |
 

 

 

 

چه قواعد مسخره ای دارد
زندگی
تصمیم که می گیری
از نو شروع کنی
صدای ِ
پای ِ
گورکن ها می آید...

+ تاريخ 93/10/08ساعت نويسنده امــیـر |

چه قواعد مسخره ای دارد
زندگی
تصمیم که می گیری
از نو شروع کنی
صدای ِ
پای ِ
گورکن ها می آید...

+ تاريخ 93/10/08ساعت نويسنده امــیـر |

به عقب تر برگرد
بگذار خدا
دوباره دست هایش را بشوید
در آینه بنگرد
شاید
تصمیم دیگری گرفت!

 

 

+ تاريخ 93/10/08ساعت نويسنده امــیـر |

همیشه کسانی هستند
که در نهایت ِ دلتنگی
نمی توانیم آن ها را در آغوش بگیریم
بدترین اتفاق
شاید
همین باشد...

+ تاريخ 93/10/08ساعت نويسنده امــیـر |

ﺩﺧﺘﺮﻫﺎﻯ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ می رﻭﻧﺪ
ﻭ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎﻯ ﺑﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺠﺎ ﻛﻪ
ﺩﻟﺸﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ !

ﻫﻠﻦ ﺑﺮﺍﻭﻥ

+ تاريخ 93/10/08ساعت نويسنده امــیـر |

ریسمان پاره را می‌توان دوباره گره زد،
دوباره دوام می آورد
اما هرچه باشد،
ریسمان پاره ای است.
شاید ما دوباره همدیگر را دیدار کردیم،
اما در آن جا که ترکم کردی
هرگز دوباره مرا نخواهی یافت ...

عکسهای غمگین از لحظات تنهایی, عکس های غمگین عاشقانه www.jazzaab.ir

 

 

+ تاريخ 93/10/08ساعت نويسنده امــیـر |

 

 

متضاد عشق نفرت نیست،‌ بی تفاوتی است...

 

+ تاريخ 93/10/08ساعت نويسنده امــیـر |

 

هر کَس
هر چیزی را عاشقانه بخواهد،
به آن میرسد ..

                                                                    سیمین دانشور  نمیدونم این جمله را برای چه گفته نمیدونم

+ تاريخ 93/10/08ساعت نويسنده امــیـر |

+ تاريخ 93/10/05ساعت نويسنده امــیـر |

دنیا قانون عجیبی دارد
هفت میلیارد آدم
و فقط با یکی از آنها احساس تنهایی نمی کنی
و خدا نکند که آن یک نفر تنهایت بــگذارد
آن وقت حتی با خودت هم غزیبه می شوی...!

+ تاريخ 93/10/05ساعت نويسنده امــیـر |

برای من
هرشبِ بی تو
یلداست..

+ تاريخ 93/10/02ساعت نويسنده امــیـر |

من می دانم اندوه چیست
زیرا که رفتنِ تو را
به چشم دیده ام ...

+ تاريخ 93/10/02ساعت نويسنده امــیـر |

احتمال داشتن تو، به صفر رسیده!
ولی این شعرها نَفهمند.
نمی‌فهمند...

+ تاريخ 93/10/02ساعت نويسنده امــیـر |

عشق، آن است كه اگر تو در سفر باشى،
من نماز را شكسته بخوانم...!

+ تاريخ 93/10/02ساعت نويسنده امــیـر |

همه از مرگ می ترسند، من از زندگی بیهوده خودم.

+ تاريخ 93/10/02ساعت نويسنده امــیـر |

دیشب، هفتاد میلیون نفر از

زیبایی و بلندی گیسوی " یلدا " گفتند !

ولی باور کن

" یلدا " با تمام شکوهش

حتی یک تار موی باقی مانده در

دندانه های شانه روی میز آرایشت هم نمیشود

عزیز دلم !!!

+ تاريخ 93/10/02ساعت نويسنده امــیـر |

یلدای بی تو، چه تبریکی
هوم؟
یک دقیقه بیشتر دلتنگ بودنم، مبارک...!

+ تاريخ 93/09/30ساعت نويسنده امــیـر |

ای دوست
این روز ها با هر که دوست می شوم
احساس می کنم آنقدر دوست بوده ایم
که دیگر وقت خیانت است!

+ تاريخ 93/09/27ساعت نويسنده امــیـر |

اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود !
تو گندم را بی اعتبار کردی ...

+ تاريخ 93/09/27ساعت نويسنده امــیـر |