ای دوست
این روز ها با هر که دوست می شوم
احساس می کنم آنقدر دوست بوده ایم
که دیگر وقت خیانت است!

+ تاريخ 93/09/27ساعت نويسنده امــیـر |

اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود !
تو گندم را بی اعتبار کردی ...

+ تاريخ 93/09/27ساعت نويسنده امــیـر |

اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود !
تو گندم را بی اعتبار کردی ...

+ تاريخ 93/09/27ساعت نويسنده امــیـر |
 

دستم به سمت تلفن می رود و بر میگردد
مانند کودکی که به او گفته اند
شیرینی روی میز برای مهمان هاست....

+ تاريخ 93/09/22ساعت نويسنده امــیـر |

ای کاش هرگزنفهمد نیازم هست،
هوا را میگویم
میترسم همچون تو که فهمیدی نیازی و رفتی،
برود ...
تمام شوم!

+ تاريخ 93/09/22ساعت نويسنده امــیـر |

عشقی در کار نبود...شورش اسپرم ها بود !

+ تاريخ 93/09/22ساعت نويسنده امــیـر |

هروقت
کسی
مخاطب قرارم میدهد
و
میگوید:
توبهترینی...تو فوق العاده ای...خوش به حال اطرافیانت !
صدایی آشنا،درمن زمزمه میکند:
جدی نگیر؛
تو همانی هستی که
یکی...
روزی...
جایی...
تو را نخواست!
برای هیچ وقت ...

+ تاريخ 93/09/22ساعت نويسنده امــیـر |

نفــــــــس میکشــــــم

تا بجـــــــای مــــــــرده ها

خـــــــــاکم نکــــــنند

اینــــــگونه هســــــت احـــــــــوال من

چیــــــــزی نپـــــــرس . . .

+ تاريخ 93/09/22ساعت نويسنده امــیـر |

چیزی برای گفتن ندارم، جز اینکه:
پنچره را باز کن، همه چیز را به باد گفته ام.

+ تاريخ 93/09/22ساعت نويسنده امــیـر |

به حرمـــــت نان و نمکی که با هم خوردیم

نــــــــان را تو ببر

که راهـــــــــت بلند است و طاقتــــــــــت کوتاه

نمــــــــــک را بگذار برای من

می خواهم این زخم همیشــــــــــه تازه بمانـــــــد...

+ تاريخ 93/09/22ساعت نويسنده امــیـر |

 

رویاهایت را که بردی،
میشود صدایت را در خواب من
جابگذاری...؟

+ تاريخ 93/09/22ساعت نويسنده امــیـر |

من تنها یک آرزو دارم و آن این است که شبی بخوابم و دیگر بلند نشوم
تا نشنوم
تا نبینم
تا نشکنم
تا هر روز چندین بار نمیرم …

+ تاريخ 93/09/20ساعت نويسنده امــیـر |

کنــج گلــوبــم قــبرستــانــی اسـت

پــر از احســاس هــایـی کــه

زنــده بـه گـــور شــده انـــد

بــه نـــام بغـــــــض . . .

+ تاريخ 93/09/20ساعت نويسنده امــیـر |

دیـــوار‌هـــــا هـم عـاشق مـی‌‌شـونـــد

اگــر خـیــال بــازگشت نــداری

خــــاطـــــره نـنــویــس . . .

+ تاريخ 93/09/20ساعت نويسنده امــیـر |

تو
هم
آفریننده ای ... !

خدا عشق را آفرید
و تـــو ، نفرت را ...

+ تاريخ 93/09/20ساعت نويسنده امــیـر |

مـَن

مـانـنـد هـم سـن و سـال ـهـای خـویـش نـیـسـتـم

کـه هـر روز یـک آرزو دارنـد بـرای آیـنـده

مـن تـنـهـا یـک آرزو دارم و آن ایـن اسـت کـه :

شـبـی بـخـوابـم و دیـگـر بـیـدار نـشـوم . .

تـا نـشـنـوم . .
تـا نـبـیـنـم . .
تـا نـشـکـنـم . .

+ تاريخ 93/09/20ساعت نويسنده امــیـر |

ترکـش کردم !

او را ...
دود را ...
درد را ...

ذهنی پر از تردید که مرا هر روز عشق خود خـطـابــ می کرد !

شاید ندانی
قبل از آنها مجبور شدم خودم را هم تـرکـــ کنم ...

+ تاريخ 93/09/20ساعت نويسنده امــیـر |

غمــگیــــنــــــم . . .

مــانـنــد زن خــود فـــروشـــی . . .

کــه نمــیدانــد چنـــد غســـل بــر گــردن دارد

بـــی آنـکــه

لــذت هــیچ

هــم آغـــوشـــی را

تجـــربـه کـــرده بــاشــد . . .

+ تاريخ 93/09/20ساعت نويسنده امــیـر |

مرگ اینگونه است

تو رفته باشی‌ و

من اسیر تو هنوز

+ تاريخ 93/09/20ساعت نويسنده امــیـر |

ماهاست
که رفته ی...!!
اما با عطر هر خاطره ی
می ایی
می مانی
تامغز استخوانم می دوی
و یرانم می سازی
و باز دوباره
می روی...!!!

+ تاريخ 93/09/20ساعت نويسنده امــیـر |

اگر مى خواهى احساس مرا بدانى

به سايه ات نگاه كن

نزديك به تو ام

حال كه هرگز نمى توانم لمس ات كنم

+ تاريخ 93/09/18ساعت نويسنده امــیـر |

باید تابوتی بسازم ؛
و باقی عمرم را در آن بخوابم ...
حال زندگی ام ،
"هیــــــچ" مساعد بیداری نیستــــــــ !!!!

+ تاريخ 93/09/16ساعت نويسنده امــیـر |

دیـگـر نـگـران
قــرص هـایـی کـه مـیـخـوردم نـبـاش

دیـگـر نـگـران
صـورت پـف کـرده از بـیـخـوابـی هــام نـبـاش

دیـگـه نـگـران "ریـه هـای" داغـونـم نـبـاش

دیـگـه آخـراشـم . .

ایـنـو بـهـت "قـول مـردونـه" مـیـدم کـه

یـکـمـی دیـگـه مـونـده تـا تـمــوم بـشـم

شـایـد چـنـد #روز دیـگـه . .

+ تاريخ 93/09/13ساعت نويسنده امــیـر |

بزرگترین پشیمانی ام ساعت ها جمله ساختن برای کسانی بود که لیاقت یک کلمه هم نداشتند

+ تاريخ 93/09/13ساعت نويسنده امــیـر |

امشب همه غم های عالم را خبر کن
بنشین و با من گریه سر کن،
گریه سر کن....

+ تاريخ 93/09/13ساعت نويسنده امــیـر |

 چشم های گرانت را
خرج رفتنم نکن!
بی تو من
مفت هم نمی ارزم ...

+ تاريخ 93/09/13ساعت نويسنده امــیـر |

همه آدم هــــــا !
عاشـــــق می شوند
دوســــت می دارند , امــــــــا !
تنهــــا من
بــــرایـــــــــت میمیرم

+ تاريخ 93/09/11ساعت نويسنده امــیـر |

وقــتــی بــا قـُــرص خــوابـــ هــَم خـوابـــَـتـــ نـــَبــُرد . .

بـایـد بترسی!

نه از بی خاصیتی قــُـرصـهــا
نه از بی کفایتی دکتــرهـــــا

بــایــد بـتـرسـی !

از بـیـمــار شـُدَن ِ روحــــَـــتـــــ
از بـیـمــار شـُدَن ِ مــَغــزَتـــــــــــ
از مــُردَن ِ فــَرداهـــــاتـــــــــــــــــــ
از دَفــــــن آرزوهــــــاتـــــــــــــــــــــــ

اَز . .
اَز خـودَتـــــ . . !

+ تاريخ 93/09/11ساعت نويسنده امــیـر |

غـمـگـینم مـثـل پـرنـــده ای

کـه بـه دانـه هـای روی تـلـه خـیـره شـده

و بـه ایـن فـکـر مـی کـنـد کـه چـگـونـه بـمـیـرد ؟

گـرسـنـه و آزاد ؟

یــا اســیر و سـیـر . . .

+ تاريخ 93/09/10ساعت نويسنده امــیـر |

بعضی وقتا دلت هیچی نمیخواد
فقط تو خلصه بی صدا تو تاریکی ....دراز بکشی چشم باااااز بمیری -______-
خستم رفیق !!!!!
بدجور بریدم بد

+ تاريخ 93/09/10ساعت نويسنده امــیـر |